Pavojingi termostato gedimo požymiai

Kaip žinosite kokie yra termostato gedimo požymiai, galėsite greičiau identifikuoti problemą ir greičiau ją išspręsti, kol neatsitiko didesnė nelaimė. Trumpai peržvelkime kokia yra termostato paskirtis. Termostatas reguliuoja aušinimo skysčio srautą ir leidžia varikliui greičiau pasiekti optimalią temperatūrą. Jeigu termostatas blogas, jis užstringa ir nebeatsidaro arba nebeužsidaro. Kai automobilio variklis šaltas, termostatas yra uždarytas ir neleidžia aušinimo skysčiui cirkuliuoti. Varikliui pasiekus tam tikrą darbinę temperatūrą, suveikia termostato viduje esantis vožtuvas – jis atidaro termostatą, taip leisdamas aušinimo skysčiui tekėti į radiatorių, kur jis yra aušinamas, ir vėl grįžti į variklį. Toks pastovus srautas kartu su kitais aušinimo sistemos komponentais palaiko optimalią variklio temperatūrą.

termostato gedimo pozymiai
Kairėje, šaltas variklis – termostatas uždaras. Dešinėje, variklis įkaitęs – termostatas atdaras

Norint išlaikyti optimalią temperatūrą, labai svarbu, kad termostatas tinkamai atsidarytų ir užsidarytų. Kai termostatas užstringa ir nebeatsidaro, aušinimo skystis nebegali cirkuliuoti per radiatorių atgal, į variklį, ir variklis gali perkaisti. O jeigu termostatas yra visada atdaras, aušinimo skystis nuolat cirkuliuoja, ir variklis ilgai šyla nepasiekdamas optimalaus šilumos lygio, dėl to kyla našumo problemų ir greičiau dėvisi detalės. Tam, kad išvengtume didelių remonto išlaidų, naudinga žinoti, kokie yra termostato gedimo požymiai:

Kaista variklis

Vienas iš pavojingiausių požymių – tai kaistantis variklis. Šį požymį galima pastebėti per pirmas 15 minučių, įjungus variklį, – tada variklio temperatūros rodyklė kyla virš optimalios darbinės temperatūros. Laiku nepastebėjus sparčiai kylančios temperatūros, variklis perkaista ir deformuojasi arba lūžta viduje esančios detalės. Tada remonto išlaidos gali būti labai didelės arba gali tekti keisti variklį.

Variklis neįšyla iki optimalios darbinės temperatūros

Užstrigus atsidariusiam termostatui, aušinimo skystis nuolat cirkuliuoja, ir variklis neįšyla iki optimalios temperatūros. Šį požymį galima atpažinti, kai variklio temperatūros rodyklė nekyla arba kyla labai lėtai, nors variklis įprastai jau turėtų būti pasiekęs optimalią temperatūrą. Atviras termostatas mažina variklio efektyvumą, spartina detalių dėvėjimąsi, o, laikui bėgant, didėja išmetamų teršalų kiekis.

Temperatūros svyravimas

Staigus temperatūros svyravimas taip pat gali būti termostato gedimo požymis, kuris ilgainiui lemia blogą variklio darbą ir mažina degalų naudojimo efektyvumą. Termostatas turi atsidaryti būtent tuo momentu, kai variklis pasiekia tinkamą temperatūrą. Šiuo atveju termostatas nėra užstrigęs vienoje iš padėčių, bet netinkamas jo darbas trikdo aušinimo skysčio cirkuliaciją.

Aušinimo skysčio nuotėkis

Tai, kad termostatas nebeatsidaro, gali parodyti aušinimo skysčio nuotėkis. Jis gali kilti įvairiose vietose, bet dažniausiai matomas aplink patį termostatą. Aušinimo skysčio nuotėkis dėl neatsidarančio termostato gali kilti ir kitoje aušinimo sistemos dalyje – tai dažnai pastebima ant žemės, po automobiliu.

Kaip patikrinti termostatą?

Vienas iš termostato tikrinimo būdų – tiesiog jį išimti ir panardinti į labai karštą arba net verdantį vandenį. Karštame vandenyje termostatas turi atsidaryti, o vandeniui atšalus – užsidaryti. Termostatą galima patikrinti ir jo neišėmus, stebint variklio temperatūrą ir viršutinę bei apatinę radiatoriaus žarnas. Specialistai tai atlieka naudodami specialų termometrą aušinimo žarnų temperatūrai matuoti arba įrenginį ar programą, padedančią nustatyti tikslią variklio temperatūrą. Įjungus variklį, viršutinė radiatoriaus žarna šyla kartu su varikliu, o apatinė išlieka šalta, kol termostatas atsidaro. Varikliui pasiekus optimalią darbinę temperatūrą, termostatas atsidaro, ir apatinė žarna greitai įkaista iki tokios pat temperatūros, kaip ir viršutinė. Jei termostatas nebeužsidaro, apatinė žarna pradės šilti kartu su viršutine, o jei termostatas nebeatsidaro, apatinė žarna bus visada šalta. Aušinimo skystis blogai cirkuliuoti per radiatorių gali ir dėl kitų priežasčių, tačiau paprastai termostatas yra vienas pagrindinių kaltininkų.

Termostato kaina nėra aukšta, o jį pakeisti nesudėtinga. Dažniausiai jis parduodamas kartu su tarpikliu, užtikrinančiu sandarumą. Pakeitus termostatą, aušinimo sistema pripildoma aušinimo skysčio ir nuorinama. Nėra nustatyta, kas kiek laiko reikia keisti termostatą, bet minėti termostato gedimo požymiai padės atpažinti blogai veikiantį termostatą ir laiku jį pakeisti.